@tarakasraei

tarakasraei

2022-01-16 13:22:49

.*. داد می‌زنم آشفتگی‌ام را بر انگشت باد زبانه می‌کشم دوربینی را که کودکی، می‌خورَد با سفره‌ی نانی که آغوش زن را در مشت‌های مرد ختنه می‌کند صدایم پیداست؟ بریده بریده بی‌در زیر بار فلاش‌هایی که سرخ‌چشمی هویدا می‌کنند دودی‌نویسِ روز در قابی سیاه لاشخورهای جوهری را به دفتر می‌کشم تا چشمهای کودک را نکِشند آخِر کوری را با بیشعوری ضرب کرده‌اند لا مصب‌ها اگر بخوابانمشان سطر بعد آغوش زن را درز می‌گیرم لبانش را تیتر می‌زنم مشت مرد را باز می‌کنم قصه‌ی نان را سبزی می‌بندم اگر ... بخوابانمشان آخر لامصب‌ها چشم‌های هیچ کودکی را به جا نمی‌آورند #تارا_کسرایی https://t.me/tarakasraie #شعر #شعر_سپید #زن #زندگی #درد #جامعه #مرد #کودک #اعتراض #دادخواهی

379     47
2022-01-07 11:36:44

😔 از ته این جنون آدمخوار بال‌های سیاه غم پیداست از نَشُد، کامِ زندگیمان پُر تا به کی خیمه‌های غم برپاست؟ در تب درد و بغض بی‌فرجام از سپیده چطور باید گفت با نگاهی که ابر دارد باز زیر باران چطور باید خفت روز روشن برایمان مرگ است روز روشن؟! چه حرف‌ها! ها ها! زندگی این حریف مردافکن باز هم بر زمین زده ما را این جهانِ قفس، نفس را بست بال‌هامان کبوترانه شکست مرده از روز اول آمده‌ایم تو بگو حرف دیگری هم هست؟ مرده‌هایی که قبرشان باز است دردهاشان غروب آواز است از خداشان شکایتی دارند ‌ که نگو مرگ تازه آغاز است ما نمرده همیشه می‌میریم از جهان ندیده‌ات سیریم مرگ را رجعتی دوباره نخوان اول و آخرش که می‌میریم #تارا_کسرایی تارا نگار Taranegar https://t.me/tarakasraie #من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد #پرواز #پرواز_بی_بال #همدلی #انتقام_سخت #و_خدایی_که_همین_نزدیکی_نیست #شعر #اعتراض #شعر_اعتراضی

186     8
2022-01-06 11:57:03

💐 برای تا تو دویدن همیشه مشتاقم دوباره آمده‌ام عشق! تا تو تا جادو قرار بوسه به لبهات مؤمنم کرده نماز نافله‌ام مُهر چشمهایت کو؟ نهال تازه‌ی باغی که فصل سرما مرد به عشق روی تو هر شب جوانه خواهد زد که باغبان نجیبم بگو که با مایی هبوط را غم فردا به شانه خواهد زد منی که بی تو نفس تا نفس کتک می‌خورد منی که بی تو سرش بر لحد لگد خورده به یمن بودن تو با خدا نمی‌جنگد نباش تا که ببینی، نبینَدَت مرده قنوت دائم من! ای حدیث روئیدن! پناه می‌برم از خود به گرم آغوشت بگو ستاره‌ی «حالی» همیشه شعر منی چگونه بوسه نکارم شبانه بر دوشت برای تا تو رسیدن چه حرفها خوردم چه طعنه‌های شدیدی چه انگ‌ها خوردم ولی برای جهش تا تو چشم در راهم بدون شک به همین شیوه‌ها دلت بردم بگو که تا ابدالدهرِ عشق می‌مانیم ... #تارا_کسرایی تارا نگار Taranegar https://t.me/tarakasraie

378     45
2022-01-03 06:25:54

. من آرشه، بی حرکت ماشه، نچکیده و هر روز که برونوی درونم را زنده سوزاندند برنوی بی‌تیرم داغ‌تر زایید من شناسنامه‌ی از چهل گذشته‌ی کودکی که هرگز زاده نشد چله پشت چله افتاده به بی‌کسی بی راهی تا راهبگی بکارتی را بدوزم به بطن بی‌قاعده‌ترین قواعد به عادتی که می‌جهد بر پهنه‌ی نواری تکراری از من ، تو ، هستی من تو هستی تو هستی هستی من! من بودم کلمه! دروازه دروازه‌ی سقط‌های بی‌پایان زنگار گرفته و بی کلید عابرانگیش را از کدام روزن بگذراند منِ کلمه ؟ من طوفانی بی دست و پا در عمق روئین گنداب مگر دریا می‌گندد را نپرسیدند ساحل نشینانی که موجیشان می‌کرد بی‌موجی‌ام من به گِل نشسته‌ای ناآرام در گلایلهای بی‌قراری بس است لوتر بودن قطعه‌ای از بهشت بخر #تارا_کسرایی https://t.me/tarakasraie

324     30
Advertisement
2022-01-01 15:27:02

* گره بر گره آنقدر نشسته فریاد ... از یاد رفته شانه می‌زنم موهای عروسک کوکی‌ام را ...از ساعت بلوغ کفر پاشنه‌کفش‌های تق‌تقی مادر را درآورده‌ام چگونه چشم‌هایش نمی‌دانست رژهایش چرا رژیم نگرفته تحلیل می‌روند چه ساده تحلیل‌گر تحلیل‌رفتن‌ها شدی حکیم حکمت‌خوانم بی‌فریاد آب شدی فردای بی‌آب را هی تو کوچک شدی من بزرگ تو جیغ شدی من ساکن حکمت‌خانه‌ی سکوت آخ مادر آخ کودکی‌ام را باید از خدا پس بگیرم کودکیت را سادگیت را سادگیم را که هنوز تا هنوز رسواییمان دل‌آشوبه‌ی دختریست که در رحممان فریاد می‌زند کودکی را گریه می‌کند بزرگسالی را ، نه فریاد از یاد رفته یادت خواهم آورد یادت خواهیم داد #تارا_کسرایی https://t.me/tarakasraie

561     45
2021-12-30 11:48:39

خواهر یعنی زندگی اونم خواهر ته‌تغاریت که از وقتی وارد زندگیت شده یادت نمیاد بدون اون چطور زندگی می‌کردی، یادت نمیاد چون نشدنی‌ترین تصور ممکنه زندگی بدون این شیرین‌ترین موهبت زندگی مایای قشنگم خواهر کوچولوی خودم تولدت مبارک تا تو هستی جهان هست همین

306     39
2021-09-19 18:03:12

یک الهام دو رباعی من آینه‌ای بی در و تو گلشیری مرسوم جهان عشق از خودسیری ای حضرت آرزو! نداری باور؟ در آینه هم جای مرا می‌گیری ........... من آینه‌ای بی در و تو گلشیری دیوانه‌ایم به خاطرت زنجیری ای حضرت عشق! باورت نیست ولی در آینه هم جای مرا می‌گیری #تارا_کسرایی https://t.me/tarakasraie

385     73
2021-09-19 17:54:14

خواب‌زده‌اند دستهای ملتمس درون قابلمه غل‌های جوشانشان را گرد جویده‌استخوانهایی که لب نمی‌زنند و لب می‌دهند و بر لبه‌ی زندگی هم جا نمی‌گیرند گریزان از گردگیری گنجه‌هایی که پا به هوا سر به دار جنگل سیب‌های سم‌آلود بوسه‌ی بیداری را در دل افسانه‌ها می‌میرند و در خواب قابلمه‌های دود‌زده را دود می‌کنند تا اتاق خوابی آتشفشانی بزاید بوی سیگار برگهای خانِ خانه‌ و قل بزنند غل‌های مذاب را #تارا_کسرایی https://t.me/tarakasraie

235     6
2021-07-08 08:53:10

360     44
2021-01-07 20:00:45

باید که به سمت آرزو برگردم با زخم زمانه! بی‌وضو! برگردم از یاد جهان که رفته بودم، شاید! با مرگ کمی به یاد او برگردم #تارا_کسرایی تارا نگار Taranegar https://t.me/tarakasraie

275     23
2020-12-17 18:43:21

‍ ‍ #فصلنامه_پاژ دورۀ جدید ـ سال نهم ـ شمارۀ سوم ـ پاییز 1399 ، شمارۀ پیاپی 39 این فصلنامه با مجوّز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت: 8090 / 90 منتشر می شود. #صاحب_امتیاز: مؤسسّۀ فرهنگی خردسرای فردوسی #مدیر_مسئول_و_سردبیر: محمّدجعفر یاحقی #مدیر_علمی: دکتر حمید طبسی ✏️تحریریه: دکتر کیمیا تاج نیا، دکتر محمود حسن آبادی، دکتر حمید طبسی، دکتر علیرضا قیامتی، رجبعلی لباف خانیکی، جواد محقّق نیشابوری، دکتر محمّدجعفر یاحقّی ویراستار: لیلا بخت آور تنظیم و صفحه آرا: مرضیه دلیری اصل طراح جلد: فرید یاحقی تلفن و دورنگار: 35019274- 051 صفحة خانگی: www.fch-ngo.com ✳️ سرمقاله: باغبانِ «فردوس»/ دکتر محمّدجعفر یاحقی #فهرست_مقالات: ✳️ آیا فردوسی سُنّی مذهب بوده است؟ (نقد سخنانِ حافظ محمودخانِ شیرانی دربارۀ مذهبِ فردوسی) / دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ✳️ شناسایی ریشه‌های «شیرکپی» در داستان بهرام چوبینه (2) مهندس فرهاد وداد ✳️ تأثیرپذیری ساختاری جامی از غزلیّات حافظ / سیّده‎آمنه حسینی جهانگیر ـ دکتر سیّدعلی کرامتی مقدم ✳️ بررسی مفهوم واژۀ «مهر» در غزلیّات حافظ / نیما مصطفوی‌کاشانی ـ دکتر محمّدحسن داودیان ـ طاهره کسرایی ✳️ نقدي بر شواهد مثال فرهنگ «بهار عجم» ... / دكتر علي‌اصغر فيروزنيا ✳️ غازان نامه و شاهنامه / دکتر کامران ارژنگی ✳️ مثل چراغ در شب مهتاب / محمّدرضا خسروی ✳️ یاریم تپه / علیرضا حصارنوی ✳️ گفت و گو با اشکان رهگذر، سازندة انیمیشن موفق «آخرین داستان» (برداشتی آزاد از داستان ضحّاک) / حورا حق شنو ✳️ بسمل باخرزی / دکتر غلامرضا بهرامپور ✳️ به بهانۀ یادکردی از استاد مظفر بختیار و چاپ کتاب میرزا غلامرضا / دکتر امین حق پرست ✳️ از مدرنیسم تا مکتب سقاخانه (3) / مریم مصدقی ✳️ در کرانه‌های ایرانِ فرهنگی ـ تمدّنی‌ (یادداشت‌های سفر به ازبکستان) بخش دوّم: در بخارا و سمرقند/ دکتر جواد عباسی ✳️ تازه‌های شاهنامه‌پژوهی و اسطوره‌شناسی / محمّد بیانی ✳️ معرفی کتاب: نگاهی به کتاب «سرزمین ملایر در شاهنامۀ فردوسی» / محمّد بیانی ✳️ «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی» (دربارۀ شجریان شدن و شجریان ماندن) / حامد مهراد و سوگ سروده هایی برای استاد شجریان: مجید پویان / علی محمّد گیتی فروز / سعیده موسوی‌زاده / دکتر علیرضا کاربخش متین راد / دکتر علی‌اصغر فیروزنیا ✳️ پیوست: ابیات شاهنامه در کتاب «گنج‌الگنج» / بابک شکروی

206     18
2020-03-27 10:49:32

میگن دنیا دو روزه بد نمی‌گن یادت باشه یه روزی پیر می‌شی پل فرداتو محکم کن که روزی اسیر بازی تقدیر می‌شی #تارا_کسرایی بازی تقدیر 🔹خواننده خشایار اعتمادی fanpage_khashayar.etemadi khashayaretemadi آهنگساز ابوالفضل صادقی نژاد abolfazlsadeghinejad تنظیم میثم مروستی meysammarvasti_official شعر تارا کسرایی tarakasraei #برای_فردایی_بهتر_در_خانه_میمانیم #بازی_تقدیر_را_ما_رقم_میزنیم #یادمان_باشد_امروز_پل_فرداست #زندگی_ادامه_دارد #هوای_هم_را_داشته_باشیم

289     18
Load More ↓Loading fail. Click retry ↓
You’ve reached the end of the list.